เทคนิคการบริหารค่าตอบแทนพนักงานขาย อบรม 28 พ.ย. 66

รายละเอียด เทคนิคการบริหารค่าตอบแทนพนักงานขาย อบรม 28 พ.ย. 66

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเทคนิคการบริหารค่าตอบแทนพนักงานขาย

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา 

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี 

28 พฤศจิกายน 2566

09.00 – 16.00 น.

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) 
*สถานที่การจัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม          


หลักการและเหตุผล

          พนักงานขาย คือ หัวใจของการสร้างยอดขาย แต่ปัญหาที่พบกันเป็นประจำ... ได้แก่ จะจ่ายผลตอบแทนอย่างไรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดให้องค์กร และพนักงานขายจะได้มีกำลังใจผลักดันตนเองให้ได้นักขายมือทอง และโดยเฉพาะการจ่ายค่าคอมมิชชั่น หากจ่ายมากไป พนักงานขายรวย บริษัทไม่ทำกำไร แต่จ่ายน้อยไป พนักงานขายก็จะไม่เกิดแรงจูงใจในการขายทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้..จะหมดไป ด้วยหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการบริหารผลตอบแทนให้แก่พนักงานขาย

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1 บทบาทหน้าที่ของพนักงานขาย

1. บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของพนักงานขาย

2. สิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานขายทำงานสนุก

3. กิจกรรม ค้นหาแรงบันดาลใจให้พนักงานขายมีแรงฮึด

Module 2 โครงสร้างรายได้พนักงาน

4. รายได้ และค่าใช้จ่ายของพนักงานขาย ...มาจากไหน

5. การตั้งเป้าหมาย และตัวชี้วัด ในงานขาย

6. กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจของฝ่ายขาย

7. กิจกรรม ทำอย่างไรจึงทำงานคุ้มค่า ผลงานคุ้มเงิน

Module 3 ผลประโยชน์อย่างไร ทำให้พนักงานขาย ฮึกเหิม

8. เครื่องมือการสร้างแรงจูงใจที่ได้ผล

9. เป็นตัวเงิน หรือ  ไม่เป็นตัวเงิน

10. ได้ประจำ / เป็นครั้งคราว

11. ปัจจัยในการเลือก Commission และ Intensive

12. กิจกรรม การจัดทำโครงสร้างผลตอบแทน

Module 4 เลือกกระตุ้น เลือกตอบแทน พัฒนาต่อเนื่อง

13. การกระตุ้นพนักงานขายโดยไม่ใช้ผลตอบแทน

14. กระบวนการพัฒนาโครงสร้างผลตอบแทน

15. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารค่าตอบแทนพนักงานขาย

16. ข้อควรระวังในการจัดทำผลตอบแทนพนักงานขาย

17. สรุปคำถาม และคำตอบ


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 28 พ.ย. 2023 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
  • เบอร์มือถือ: 086 318-3151
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 086-3183152
  • อีเมล: hipotraining@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hipotraining.co.th
  • LINE Id: @761mvkmp