กำจัดความสูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพในสำนักงานด้วย Kaizen   KAIZEN in Office

รายละเอียด กำจัดความสูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพในสำนักงานด้วย Kaizen KAIZEN in Office

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อเรียนรู้ : (เวลา 09.00-16.00 น.)

+ ทบทวนเรื่องความสูญเปล่า (Wastes) ในสำนักงาน

> ความสูญเปล่าในสำนักงานมีอยู่จุดใดบ้าง

> สาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความสูญเปล่าในงานสำนักงาน

> กิจกรรม : ความสูญเปล่าในงานของเรา และวิเคราะห์ความสูญเปล่าส่งผลเสียอย่างไรกับงานของเราบ้าง และจัดทำข้อเสนอว่าเราจะจัดการกับความสูญเปล่าที่ระบุนี้อย่างไร

+ ทําความรู้จักกับไคเซ็น (KAIZEN)

> ไคเซ็น คืออะไร ?

> ไคเซ็น มีประโยชน์อย่างไร ?

> หลักการของไคเซ็น คืออะไร ?

> จะนำเอาแนวคิดของไคเซ็นมาใช้ในงานสํานักงานได้ในเรื่องใดบ้าง ?

> กรณีศึกษา : ไคเซ็นในงานสำนักงานขององค์กรตัวอย่าง พร้อมคําแนะนำของวิทยากรในการปรับใช้จริงในองค์กรของท่าน

+ เครื่องมือที่ช่วยในการทําไคเซ็นในสํานักงาน

> 3 ส และการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual) ตัวอย่างจองการใช้ในสํานักงาน

> 3 R และ ECRS ตัวอย่างของการใช้ในสํานักงาน

> ผังการไหลของงาน (Flow Diagram & Flow Process Chart) และตัวอย่าง ของการใช้ในสํานักงาน

+ การเขียนโครงการโคเซ็นในสํานักงาน พร้อมตัวอย่าง และคําแนะนําจากวิทยากร

+ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 26 มี.ค. 2024 09:00 - 16:00 น. Rembrandt Hotel

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี (อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 092 431 6631
  • อีเมล: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: https://www.ptc.in.th
  • LINE Id: ptccontact

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

หลักสูตร RA3: Regulated Agents 3 EU Regulation   ...

หลักสูตร RA3: Regulated Agents 3 EU Regulation ...

สอบถามกับผู้จัดอบรม
สอบถามกับผู้จัดอบรม
บริษัท คิวเอ็มแอลคอร...