หลักสูตร: “พัฒนาภาวะผู้นำ และวิธีสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้อง”

รายละเอียด หลักสูตร: “พัฒนาภาวะผู้นำ และวิธีสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้อง”

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมผู้นำ หรือหัวหน้างาน เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการบริหารจัดการ นำพาทีมงานให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อีกทั้ง ผู้นำยังต้องมีการเทคนิคสำหรับสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในทีม เพื่อที่จะช่วยสนับสนุน และเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการทำงาน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชามุ่งมั่นสู่เป้าหมายเดียวกัน อีกทั้งยังช่วยเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ดังนั้น ผู้นำ จะต้องมีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ และการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน เพื่อช่วยให้ทีมมีความเชื่อมั่นในตัวผู้นำ และมุ่งมั่นในการทำงาน อันจะช่วยทำให้ได้ตามเป้าหมายของทีม และนำสู่การเติบโตของทีมและองค์กรอย่างยั่งยืน


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2024 09:00 - 16:00 น. Online ผ่าน ZOOM

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2403-0019
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 102
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: อาจารย์ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล
 • ชื่อผู้ติดต่อ: แอดมิน
 • เบอร์มือถือ: 063 370-7700
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: rinthakan_t@bpit.co.th
 • เว็บไซต์: -
 • LINE Id: -