อาทิตย์ที่ 13 มิ.ย. 2021
การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า CRM-CEM

การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า CRM-CEM

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม            "CRM and CEM"  เปรียบเสมือนหัวใจที่สำคัญของทุกธุรกิจที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า เป็นส่วนสำคัญของการบริหารงานทางด้านการตลาด และการปฏิบัติงานภายในองค์กร นอกจากนี้ CRM ยังสามารถดึงลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทอีก ตลอดจนหาลูกค้าใหม่ได้ด้วยในเวลาเดียวกัน

            หลักสูตรฝึกอบรมนี้จะเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องของการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ และพัฒนาไปสู่การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าขององค์กร รวมถึงการฝึกปฏิบัติจำลองที่จะนำไปสู่โปรแกรมสร้างความสัมพันธ์ในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และศึกษากรณีศึกษาต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ความหมายที่แท้จริงของคำว่า "การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์และการสร้างประสบการณ์ ที่ดีกับลูกค้า"

2. เพื่อให้สามารถสร้างโปรแกรมความสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นกิจกรรมทางการตลาดระยะยาว และการสื่อสารการตลาด แบบครบวงจรได้ 

3. เพื่อให้มีความเข้าใจถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์

ดำเนินการฝึกอบรมโดย อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม

เนื้อหาหลักสูตร

1. แนวคิดทางการตลาด ด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด กับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

3. แนวคิดและแบบจำลองการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์

4. การออกแบบกลยุทธ์การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์และการทำแผนภาพทางการตลาด

5. การประเมินผลความสำเร็จของโปรแกรมสร้างความสัมพันธ์

6. เทคนิคการหาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า ด้วย CRM และ CEM

7. การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มพนักงานภายในบริษัท กลุ่มผู้ขายสินค้า กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ

8. กิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว และการสื่อสารทางการตลาด

9. กรณีศึกษาโปรแกรมสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ

ค่าอบรม
 ราคาทั่วไป 3,800 บาท ( บวก VAT 7% = 4,066 บาท )
 ราคาสมาชิก 3,300 บาท ( บวก VAT 7% = 3,531 บาท )

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4721ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 25 ม.ค. 2019 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827598
  • อีเมลล์: info2@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: http://www.trainingbymotiva.com
  • Line Id: @trainingbymotiva

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ