อาทิตย์ที่ 13 มิ.ย. 2021
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน )

เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน )

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์

 เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

 ชี้ให้เห็นปัญหาในงานเลขานุการและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข จากสถานการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นจริง

 เพิ่มเทคนิคการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างได้ผล

เนื้อหาหลักสูตร

ความรู้เบื้องต้น สำหรับผู้ช่วยผู้บริหาร / เลขานุการ ที่จำเป็นต่อการทำงาน

  บทบาท หน้าที่ของ เลขานุการยุคใหม่

  ความรับผิดชอบในหน้าที่ (ต่อองค์กร และ ส่วนตัวของนาย)

  เลขานุการกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของนาย / องค์กร / และตนเอง

  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่าง ๆ

บุคลิกภาพที่จำเป็นของการเป็น ผู้ช่วยผู้บริหาร / เลขานุการ มืออาชีพ

การจัดเก็บเอกสาร...ระบบและเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการทำงานในปัจจุบัน

เทคนิคการตรวจสอบ วิเคราะห์ คัดกรองเอกสารเข้า-ออก เพื่อการนำเสนอและส่งต่อ

การสื่อสารทางธุรกิจ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีประสิทธิภาพ

  การสื่อสารและเจรจาทางธุรกิจเบื้องต้น

    การจดบันทึก / การโต้ตอบจดหมาย และเขียนข้อความการสื่อสารที่ได้ผล

   การใช้โทรศัพท์ทางธุรกิจ

  การต้อนรับและการนัดหมาย. ... การทำตารางนัดและจัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย

   การจัดการประชุม

    บทบาทหน้าที่ของเลขานุการในการดำเนินการประชุม

    วิธีบันทึกและทำรายงานการประชุม

ศิลปะการครองใจคน

  เทคนิคการทำงานให้นายพอใจและประทับใจ

  การทำงานร่วมกับบุคคลอื่น...ศิลปะการประสานงานที่ดี

  มนุษย์สัมพันธ์เพื่อการทำงานที่ดีและมีความสุข

ดำเนินการฝึกอบรมโดย ... อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม 

ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,500 บาท (บวก VAT 7% = 3,745 บาท)

           ราคาสมาชิก 3,000 บาท (บวก VAT 7% = 3,210 บาท)


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4730

คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451

โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097

e-mail : info2@trainingbymotiva.com

id line : @trainingbymotiva

www.trainingbymotiva.com

สถาบันฝึกอบรมโมติวาตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 17 ม.ค. 2019 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827598
  • อีเมลล์: info2@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: http://www.trainingbymotiva.com
  • Line Id: @trainingbymotiva

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ