อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
สื่อสารผ่านสื่อ email line โทรศัพท์ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง

สื่อสารผ่านสื่อ email line โทรศัพท์ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมในยุคปัจจุบันคนทำงานทุกคน และในทุกองค์กร แทบจะไม่มีใครไม่ใช้ อีเมล ไลน์ โทรศัพท์ ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆก็ใช้เป็น แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ความไม่พอใจในการสื่อสาร ดังนั้น หากต้องการให้การสื่อสารทุกครั้งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการใช้สื่อต่างๆให้ถูกวิธีและเหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร

ใช้อีเมล/ไลน์ ติดต่องานอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ

     สารพันปัญหาการใช้อีเมล/ไลน์แบบผิดๆ และไม่มีประสิทธิภาพ

     Do & Do Not สำหรับการใช้ไลน์ (Line) ในการทำงาน

     ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเวลารับ-ส่งอีเมล

     มารยาทการสื่อสารและการใช้อีเมล/ไลน์ เพื่อการติดต่องาน

             การใช้ e-mail address ปัญหาและตัวอย่างชื่ออีเมลที่ดีและไม่ดี

             To | Cc: | Bcc: ใช้อย่างไร?

             “หัวข้อเรื่อง” นั้นสำคัญไฉน ? วิธีการตั้งชื่อหัวข้อเรื่อง ที่นำสู่การเปิดอ่าน

             การใช้คำขึ้นต้น ที่ถูกต้อง

             ระยะเวลา ในการตอบกลับ ส่งต่อ

             สิ่งที่ควรปฏิบัติ ..เมื่อได้รับอีเมล/ไลน์

     8 วิธีส่ง อีเมล/ไลน์ ให้เข้าใจง่ายและไม่ตกหล่น

     การสร้างเนื้อหา และการใช้สำนวน ภาษา ที่ถูกต้องและเหมาะสม ครบถ้วน

     จากภาษาพูด.... เป็นภาษาเขียน ( ฝึกเขียน ตัวอย่างสำนวน อีเมล/ไลน์ ที่ถูกและผิด )

     5 Factor เพื่อการตรวจสอบข่าวสารการเขียนข้อความสื่อสาร

โทรศัพท์อย่างไรให้ “ได้งาน” และ ”ได้ใจ”

     มารยาทและอัธยาศัย ในการพูดโทรศัพท์

     การใช้คำพูดและโทนเสียงในการสื่อสาร

     การควบคุมอารมณ์และคุมน้ำเสียงในการสื่อสาร

     คำพูดที่ “สร้าง” และ “ทำลาย” ความสัมพันธ์ที่ดี

     โทรศัพท์ประทับใจ...อย่า..วิธีที่ผิด 11 ประการซึ่งจะต้อนลูกค้า/ผู้รับบริการ ไปให้พ้น

                              จงทำ ..วิธีที่ถูก 8 ประการ เพื่อรักษาลูกค้า และสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ติดต่อ

เทคนิคการสื่อสาร ในสถานกาณ์ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์ อีเมล ไลน์

     การแจ้งข่าว การสอบถามข้อมูล การติดตามงาน การขอร้อง การปฏิเสธ ฯลฯ

     การตอบคำถามและให้รายละเอียด ที่เพิ่ม “คุณค่า” ให้กับสินค้า/ข้อเสนอ

     เทคนิคการใช้ “คำถาม” เพื่อค้นหาความต้องการ และข้อมูลที่ชัดเจน

     การสร้างคำพูดเพื่อนำเสนอที่ “ตรงใจ” ลูกค้า/ผู้ติดต่อ

     การสื่อสารกับบุคคลในสภาวะอารมณ์/บุคลิกภาพ /นิสัยต่างๆ


ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,500 บาท [ บวก VAT 7% = 3,745 บาท ]

                ราคาสมาชิก 3,000 บาท [ บวก VAT 7% = 3,210 บาท ]


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=37772

โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097

e-mail : info2@trainingbymotiva.com

id line : @trainingbymotiva

www.trainingbymotiva.com

สถาบันฝึกอบรมโมติวาตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 1 มี.ค. 2019 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827598
  • อีเมลล์: info2@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: http://www.trainingbymotiva.com
  • Line Id: @trainingbymotiva

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha