อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน

OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม#เรียนออนไลน์ ไม่ต่างอบรม...

เข้าใจลึก ลงมือทำได้

 เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom พร้อมฝึกปฏิบัติในคลาสออนไลน์ .

Work form Home เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านช่วยตอบโจทย์ !!!

.OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน

เรียนออนไลน์ 3 ครั้ง ช่วยตอบโจทย์ !!!

.ครั้งที่ 1)  วันเสาร์ที่ 18 เมษายน  2563      เวลา 13.30-15.30 น.  (2ชม.)ครั้งที่ 2)  วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน  2563  เวลา 13.30-15.30 น.  (2ชม.)ครั้งที่ 3)  วันจันทร์ที่ 20 เมษายน  2563    เวลา 13.30-15.30 น.  (2ชม.)

.-รวมระยะเวลาการเรียน 6 ชั่วโมง-


.

เรียนออนไลน์ในตัวอย่างหัวข้อการเรียนรู้ต่อไปนี้ !!!

.

 OKRs คืออะไร 

 ภาพรวมแนวคิดของ OKRs ในการตั้งเป้าหมายขององค์กร

 หลักการในการตั้ง OKRs ( Objective and Key Results)

 การเตรียม OKRs และเชื่อมโยง OKRs กับ Mission & Vision 

 เปรียบเทียบหลักการต่างๆ MBO, KPIs, BSC และ OKRs

 การสร้างแนวทางเพื่อนำ OKRs มาใช้ในองค์กร

 การเตรียมความพร้อมในการใช้ OKRs

 Mindset และ วัฒนธรรม CFR 

 OKRs กับการประเมินผลในองค์กร

 การติดตามและประเมินผล OKRs เป็นต้น

.

.

เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom พร้อมฝึกปฏิบัติในคลาสออนไลน์


***หลังจากที่ท่านชำระค่าอบรมแล้วท่านจะได้รับลิ้งค์ และรหัส สำหรับเข้าห้องเรียนโปรแกรม zoom ***สามารถเข้าห้องเรียนได้ตามเวลาที่เปิดเรียนออนไลน์ (ดูตามเอกสารแนบ)


ราคาพิเศษเพียง  2,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม VAT)โปรโมชั่น.!!   ชวนกันมาเรียน 2 ท่านขึั้นไปรับส่วนลด 200.-บาท/ต่อท่าน

หมายเหตุ : 

- กรณีรับใบกำกับภาษี ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  เป็นเงิน 2,675.-บาท                                        

- นิติบุคคลสามารถขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ได้                                   


วิธีการชำระเงิน  : 

บัญชี "บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด"

     - ธนาคารทหารไทย     สาขาพหลโยธิน  / บัญชีออมทรัพย์   เลขที่ 001-9-29392-7   

     - ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาบ้านแอนด์บียอน ราชพฤกษ์  / บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 439-0-22035-6 (โอนเงินผ่านช่องทางธนาคารดังกล่าว พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน และชื่อ-ที่อยู่ ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และจัดส่งไปรษณีย์  ส่งมาที่ ptccontactt@gmail.com    หรือที่ Line ID :  ptccontact )


.


ข้อมูลอื่นๆ 

 สอบถามเพิ่มเติมและสำรองเรียนออนไลน์กับเราด่วน !!!....  

คุณสุธาสินี (คุณอ้น)    

 089-677-6047, 092-431-6631 


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 18 เม.ย. 2020 - จันทร์ที่ 20 เม.ย. 2020 13:30 - 15:30 น. Online

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี(อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http;//www.ptc.in.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha