อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
ยืนยัน หลักสูตร การบริหารผลงาน สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (27 พ.ย. 63) อ.ชัชวาลย์

ยืนยัน หลักสูตร การบริหารผลงาน สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (27 พ.ย. 63) อ.ชัชวาลย์

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อเรียนรู้ :

คุณค่าบทบาทของผู้บังคับบัญชา (ผู้จัดการ/หัวหน้างาน) ในการบริหารผลงาน (PERFORMANCE MANAGEMENT)

ภาพรวมและขั้นตอนของกระบวนการบริหารผลงาน (PERFORMANCE MANAGEMENT PROCESS)

สาเหตุและแนวทางแก้ไจปัญหาพนักงานผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย

แนวปฏิบัติในการกำหนดปรับปรุงผลงานและการจัดทำแผนปรับปรุงผลงาน (PERFORMANCE IMPROVEMENT PRACTICES & PERFORMANCE IMPROVEMENT PLAN-PIP)

แนวทางดำเนินการทางวินัยที่เหมาะสมกับกรณีพนักงาน ผลงานต่ำ กว่าเป้าหมาย

การพูด การฟังและการตั้งคำถามที่ผู้บังคับบัญชาควรต้อง “เป็น”

พื้นฐานของการโค้ชงาน (PERFORMANCE COACHING) เพื่อปรับปรุงผลงานลูกน้อง

แนวทางสะท้อนผลงานพนักงาน (PERFORMANCE FEEDBACK) ด้วยเทคนิค A-I-D

แนวทางการติติงผลการปฏิบัติงานของลูกน้องอย่างเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค SANDWICH

ฝึกปฏิบัติ ในเรื่อง

    + การจัดทำแผนปรับปรุงผลงานลูกน้อง (PIP PRACTICES)

    + การพูดสะท้อนผลงานด้วย A-I-D

    + การพูดเพื่อติติงผลงานลูกน้องด้วยเทคนิค SANDWICH

    + การรับฟังและตั้งคำถามเพื่อให้ลูกน้องแก้ไขปัญหาอย่างโค้ช

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย :

    เจ้าของธุรกิจขนาด SME

    ผู้จัดการและหัวหน้างานในสายงาน HR

 ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกสายงาน

SENIOR HR / HR EXECUTIVE / HRBP

วิธีการเรียนรู้ :

บรรยายอย่างย่อและซักถาม

อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ

กิจกรรมกลุ่มเพื่อกระตุ้นส่วนร่วม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 27 พ.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. หัวข้อเรียนรู้ : คุณค่าบทบาทของผู้บังคับบัญชา (ผู้จัดการ/หัวหน้างาน) ในการบริหารผลงาน (PERFORMANCE MANAGEMENT) ภาพรวมและขั้นตอนของกระบวนการบริหารผลงาน

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2011-0017
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 115
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: Public ด้านการบริหาร ผู้นำ HR

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บรรยายโดย : วิทยากรมืออาชีพ
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณกุ้ง
 • เบอร์มือถือ: 099 162-9559
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 098-323-7908
 • อีเมลล์: tess.fai2563@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.tesstraining.com/
 • Line Id: @TESSTRAINING

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha