หลักสูตร เทคนิคการประเมินสมรรถนะ (22 ม.ค. 64)ดร. สันติชัย

หลักสูตร เทคนิคการประเมินสมรรถนะ (22 ม.ค. 64)ดร. สันติชัย

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมคุณสมบัติผู้อบรม

พนักงาน และผู้บริหารในระดับต่างๆ ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาหลักสูตร

o ที่มาของสมรรถนะ

o องค์ประกอบของสมรรถนะ

o กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ

o ตัวแบบสมรรถนะ และการประยุกต์ใช้

o การออกแบบสมรรถนะ

o การออกแบบวิธีการประเมินสมรรถนะ

o ฝึกปฏิบัติ : การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะ

o ผู้ประเมินสมรรถนะ คือ ใคร ? จุดแข็ง และจุดอ่อนของผู้ประเมินแต่ละฝ่าย

o องค์กรแบบไหนควรเลือกประเมินแบบใด จึงจะเหมาะสม

o เงื่อนไขการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะให้ประสบความสำเร็จ

o วิธีการคำนวณคะแนนประเมินสมรรถนะ

o ตัวอย่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะขององค์กรชั้นนำ

o เคล็ดลับการนำระบบสมรรถนะไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้รับประโยชน์สำหรับพนักงาน หัวหน้างาน หรือผู้จัดการที่มีความรับผิดชอบในการบริหารคน นอกจากนี้ยังเป็นที่เหมาะสมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ระยะเวลาการอบรม 6 ชั่วโมง (09.00-16.00 น.)

วิทยากร ดร. สันติชัย อินทรอ่อน

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 22 ม.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2012-0137
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 304
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: Public ด้านการบริหาร ผู้นำ HR

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บรรยายโดย : วิทยากรมืออาชีพ
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณกุ้ง
 • เบอร์มือถือ: 098 820-9929
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 099 162-9559
 • อีเมลล์: tess.fai2563@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.tesstraining.com
 • Line Id: @TESSTRAINING

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha