อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร “Coaching & Mentoring technique”

ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร “Coaching & Mentoring technique”

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมทรัพยากรมนุษย์ คือ บุคคลซึ่งมีความพร้อม มีความจริงใจ และสามารถที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และสร้างสรรค์ความเจริญให้กับองค์การ

ความเจริญขององค์การ ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของมนุษย์ที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความเจริญก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์ และ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

หัวหน้างานทุกระดับ มีความรับผิดชอบในการเลือกสรรคนดี มีความรู้ เข้าสู่หน่วยงาน และบรรจุให้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถของบุคคลนั้น ๆ และจำเป็นต้องบำรุงรักษา เพื่อสงวนคนดีขององค์การไว้ให้นาน คงศักยภาพการทำงานให้ดีและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรเหล่านั้นให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น เพื่อความก้าวหน้าขององค์กรและเป็นผลดีต่อตัวบุคลากรนั้น ๆ เองด้วย

วัตถุประสงค์ เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้นำและเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี เพื่อให้ทีมงานสามารถปฏิบัติงาน ได้ผลงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล หัวหน้าทุกฝ่ายทุกระดับ ผู้บริหาร วิทยากร อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงามเนื้อหาหลักสูตร

 1. บทบาทและคุณสมบัติของการเป็นโค้ช (Coach) ที่ดี

      ผู้นำในหน้าที่ “สร้างคน” สอนคนให้ทำงานเป็น...มีประสิทธิภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

      ลักษณะที่ดีและควรหลีกเลี่ยงของการเป็นผู้สอน (Coach) อย่างมืออาชีพ

      ข้อควรทำและข้อห้ามสำหรับโค้ช

 2. เทคนิคและขั้นตอนการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ

      ทำความเข้าใจคนเรียนเพื่อที่จะทำการสอนและแนะนำได้อย่างถูกต้องตรงจุด

      วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงาน : KAS

      เทคนิคการทำให้คนอยากเรียน ... เตรียมความพร้อมของผู้เรียน ทั้งกายและใจ

      เทคนิคการสอน ... ทำให้คนเข้าใจในสิ่งที่เรียนและทำได้ถูกต้อง

      การโค้ชแบบตัวต่อตัว การโค้ชแบบเป็นกลุ่ม

 3. บทบาทหน้าที่และสมรรถนะที่จำเป็นของ “พี่เลี้ยง”

      ขอบเขตความรับผิดชอบของพี่เลี้ยง

      บทบาทหน้าที่ ... ภาคปฏิบัติ

 4. เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี

      กลวิธีสร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่น และเชื่อใจ ของพี่เลี้ยงสู่พนักงาน

      บุคลิกภาพและคุณสมบัติที่ดีของผู้ที่เป็น “พี่เลี้ยง”

      ติดอาวุธความพร้อมให้พี่เลี้ยง ... 3 พร้อม

      เทคนิคจิตวิทยาสำหรับ “พี่เลี้ยง”

      หลักสำคัญในการเป็นพี่เลี้ยง

      ข้อพึงปฏิบัติของพี่เลี้ยง : Do and Don’t ในการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อสอน / พัฒนาพนักงาน

      วิธีการสื่อสารเพื่อส่งเสริม / พัฒนาพนักงาน

      สร้างความเข้าใจและกำลังใจในการสอนงาน / แนะนำ สำหรับพี่เลี้ยง

      การประเมินผลภารกิจพี่เลี้ยง

      แผนการติดตามภารกิจพี่เลี้ยง

วิธีการอบรม บรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) , Workshop


ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]

          ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]ข้อมูลอื่นๆดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36790

คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451

โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097

e-mail : info2@trainingbymotiva.com

id line : @trainingbymotiva

www.trainingbymotiva.com

สถาบันฝึกบอรมโมติวาตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 31 ต.ค. 2018 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827598
  • อีเมลล์: info@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: http://www.trainingbymotiva.com
  • Line Id: @trainingbymotiva

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ