อังคารที่ 19 ต.ค. 2021
เทคนิคการเขียนจดหมายติดต่อธุรกิจกับหน่วยงานราชการและกึ่งราชการ

เทคนิคการเขียนจดหมายติดต่อธุรกิจกับหน่วยงานราชการและกึ่งราชการ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์

1. เข้าใจความหมาย และความสาคัญของหนังสือราชการในรูปแบบต่างๆได้

2. เข้าใจหลักการพื้นฐานในการเขียนข้อความส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถเขียนหนังสือ/จดหมายติดต่อธุรกิจกับหน่วยงานราชการแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องชัดเจน ครอบคลุม กระทัดรัด และประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

1. ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ความหมาย ความสำคัญของหนังสือติดต่อราชการ/หนังสือภายนอก/หนังสือภายใน/หนังสือประทับตรา

2. หลักการเขียนหนังสือติดต่อธุรกิจและหน่วยงานราชการ

- การเขียนหัวเรื่อง เนื้อเรื่อง จุดประสงค์ของเรื่อง การเขียนท้ายเรื่อง

- Workshop: ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ/หนังสือธุรกิจ

3. ศิลปะในการเขียนหนังสือแต่ละชนิด และตัวอย่าง

- การเขียนหนังสือตักเตือนหรือตำหนิ

- การเขียนหนังสือตอบปฏิเสธ

- การเขียนหนังสือขอร้อง

- การเขียนหนังสือขอความร่วมมือ

- การเขียนหนังสือขอความช่วยเหลือ

- Workshop: ฝึกปฏิบัติการเขียนจดหมายติดต่อธุรกิจกับหน่วยงานกึ่งราชการ (ฝึกจากกรณีจดหมายที่ใช้จริงในงาน)

4. หลักในการตรวจร่าง และการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ

5. การทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาในรูปแบบง่ายๆ

- Workshop: ฝึกปฏิบัติการทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาในรูปแบบง่ายๆ

6. เสริมทักษะในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ /ธุรกิจ

7. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

 การบรรยาย  กิจกรรม และเกม  การแสดงออก

 กลุ่มสัมพันธ์  การแสดงความคิด ถาม – ตอบตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 29 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha