อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
PDPA สู่การปฏิบัติจริง

PDPA สู่การปฏิบัติจริง

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม           เพื่อเตรียมแผนรองรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ซึ่งจะบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถ Implement PDPA และเข้าใจวิธีการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางการสื่อสาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดข้อหัวข้อหลักสูตร

• สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับ PDPA

• เครื่องมือที่นำไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

• PDPA กับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

           หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ได้มีความรู้และความเข้าใจ สามารถกำหนดแผนงาน กระบวนการ มาตรการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ตลอดจนเชื่อมโยง PDPA เข้ากับหลักการกำกับดูแลกิจการ


ข้อมูลอื่นๆหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ดูแลงานทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบภายใน สารสนเทศ เลขานุการบริษัท การขาย/การตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ และหน่วยงานอื่นที่สนับสนุนระบบงาน 


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 7 พ.ค. 2021 09:00 - 12:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: อาจารย์ธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข
  • เบอร์มือถือ: 089 891-4049
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0894884277
  • อีเมลล์: thanakit.p@twinpconsulting.com
  • เว็บไซต์: www.twinpconsulting.com
  • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ