อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
"ศิลปะการจัดการคนและลดการข่มเหงลูกน้อง"  (People Management & Power Harassment for Leaders)

"ศิลปะการจัดการคนและลดการข่มเหงลูกน้อง" (People Management & Power Harassment for Leaders)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมปัญหาการข่มเหงในที่ทำงาน (Workplace Harassment) อันประกอบด้วยปัญหาสองด้านหลักได้แก่ การข่มเหงทางเพศ (Sexual Harassment) และการข่มเหงโดยใช้อำนาจในการปกครอง (Power Harassment) เป็นปัญหาที่พบเห็นได้บ่อยในองค์กรทั้งในประเทศตะวันตกและในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่นในประเทศญี่ปุ่นเป็นต้น  ปัญหาเช่นนี้ ได้ส่งผลกระทบทางลบอย่างมากให้ความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างเพื่อนร่วมงาน และระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น  ความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างกันไม่ดี ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงผลิตภาพ และชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร และหากเกิดปัญหาในระดับที่เข้มข้นขึ้น  อาจส่งผลให้เกิดการกล่าวโทษ ร้องทุกข์หรือการฟ้องร้องกัน ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เลย  


หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :  

+ ทำความรู้จักปัญหาการข่มเหงกันในที่ทำงาน (Workplace Harassment)

 - การข่มเหงในที่ทำงานคืออะไร  

 - ทำไมการข่มเหงในที่ทำงานจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่องค์กรต้องจัดการ+ การข่มเหงกันในที่ทำงานมีเรื่องใดและมีลักษณะอย่างไร   

 - ปัญหาการข่มเหงทางเพศ (Sexual Harassment) 

 - ปัญหาการข่มเหงโดยใช้อำนาจบังคับบัญชา (Power Harassment)+ ผลกระทบของการข่มเหงกันในที่ทำงานต่อการทำงานและองค์กร  

 - ผลกระทบต่อองค์กร / ลูกค้า

 - ผลประทบต่อบรรยากาศในการทำงานร่วมกันในหน่วยาน 

 - ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหัวหน้างาน  

 - ผลกระทบต่อตัวลูกน้อง + วิธีสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงการข่มเหงกันในที่ทำงาน

 - พฤติกรรมการข่มเหงทางเพศ (Sexual Harassment) 

 - พฤติกรรมการข่มเหงโดยใช้อำนาจบังคับบัญชา (Power Harassment)+ กฎหมายไทย และข้อบังคับการทำงานขององค์กรเกี่ยวกับการข่มเหงกันในที่ทำงานที่ควรรู้ 

 - ปัญหาการข่มเหงทางเพศ (Sexual Harassment) 

 - ปัญหาการข่มเหงโดยใช้อำนาจในการปกครองบังคับบัญชา (Power Harassment)+ เสริมทักษะการจัดการคนและการทำงานร่วมกันเพื่อลดปัญหาการข่มเหงกันในที่ทำงาน   

 - เข้าใจพื้นฐานพฤติกรรมของมนุษย์

 - เข้าใจความแตกต่างของการรับรู้ของคนทำงานตามสไตล์ VAK 

 - การสื่อสารด้วยคำพูดทางบวกระหว่างกัน

 - การควบคุมอารมณ์ตนเอง (Control your emotion)  

 - การสื่อด้วยสารและภาษากายที่ได้ใจกันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องและระหว่างเพื่อนร่วมงาน  

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้   


————————————————

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :

 เจ้าของธุรกิจขนาด SME     

 ผู้จัดการฝ่าย/แผนกทุกสายงาน

 หัวหน้าหน่วย

 วิทยากรภายในและผู้สนใจทั่วไปวิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!


วิธีการชำระเงิน :

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**


หมายเหตุ :

– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่านสำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com

(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047

หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.thตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 22 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี(อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมลล์: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.in.th
  • Line Id: ptccontact

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ