อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
หลักสูตร การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D

หลักสูตร การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม  หัวข้อการอบรม

  Module 1: Discovery

• ปัญหาคืออะไร และ อะไรคือปัญหาขององค์กรในปัจจุบัน

• การจัดหมวดหมู่ของปัญหาตามกฎ 20/80 ของพาเรโต้

• อธิบายปัญหาอย่างชัดเจน ว่าเป็นอย่างไร รวมทั้งกรณีศึกษาและ workshop เพื่อให้เข้าใจปัญหาจากประสบการณ์จริง

• แนวความคิดการแก้ปัญหาป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

• ประเภทปัญหาและแนวทางวิเคราะห์

• หลักการ 5 Why ที่มาและความจำเป็น

 Module 2: Dream

• นำปัญหาที่เกิดขึ้นมาจัดลำดับผลกระทบที่ได้รับ เพื่อหาทางออกของปัญหาหรือกำหนดเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ปัญหานี้หายไปในอนาคต ด้วยกระบวนทัศน์และเสริมสร้างทักษะวิธีการคิดแบบระบบ (System Thinking) ซึ่งเป็นวิธีการคิดรากฐานที่สำคัญในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจที่ซับซ้อนวิเคราะห์มิติของการเปลี่ยนแปลง

• กรณีศึกษาและ workshop เพื่อฝึกวางแผนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เช่นจากตนเอง ทีมงาน และองค์กร จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง

• เครื่องมืออย่างง่ายในการวิเคราะห์ปัญหา เช่น พาเรโต, แผนภาพก้างปลา, Why-why Analysis

• กระบวนการแก้ปัญหา 8D

Module 3: Design

• การเขียนสาเหตุและรากเหง้าของปัญหา...ใช้อะไรดี

• การแก้ไขปัญหาอย่างขุดรากถอนโคนไม่ให้เกิดอีกต่อไป...ทำอย่างไร

• การป้องกันการเกิดซ้ำอย่างเป็นระบบ...ทำอย่างไร

• การวัดผลลัพธ์การแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ...วัดอย่างไร

• การประยุกต์ทำบทเรียนแห่งการเรียนรู้จากปัญหาให้เป็นปัญหาขององค์กร...ทำง่ายๆได้อย่างไร

• จัดตั้งทีมงาน

• ทำการศึกษาสภาพปัญหา

• ทำการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

• ทำการระบุพร้อมพิสูจน์สาเหตุรากเหง้า พร้อมระบุจุดหลบหนี

• ทำการเลือกและทวนสอบมาตรการแก้ไขปัญหาสำหรับสาเหตุรากเหง้าและจุดหลบหนี

• ทำการประยุกต์และทดสอบผลของมาตรการแก้ไขปัญหา

• ทำการป้องกันการเกิดซ้ำ

• การให้การยอมรับต่อทีมงานและรายบุคคลผู้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

Module 4: Destiny

• ร่วมมือกันลงมือทำในการแก้ปัญหา

• ปัญหาที่กำลังจะแก้ ใคร ส่วนงานไหนเข้าใจและรู้ลึกที่สุด

• กำหนดคนแก้ไข หรือส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบ เพราะการแก้ปัญหาแบบเน้นการมีส่วนร่วม

 ภาพรวมของการคิดที่ใช้รับมือกับการตัดสินใจและการแก้ปัญหา

• กระบวนการคิด (Thinking Process)

• ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

• ความคิดริเริ่ม (Initiative Thinking)

• ความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking or Think out of the box)

• ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

• การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)

กิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกฝนการระดมสมอง (Brain Storming) ให้ได้มาซึ่งความคิดดีๆ

เทคนิคในการให้ได้มาซึ่งความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เช่น

• หลักการคิดด้วยมิติ 4 ย. (โยง,ใหญ่,แยก,ย่อย)

• การดักจับความคิด (Idea spotting)

• กระบวนการจัดลำดับความคิด

• เทคนิค “สมมุติว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้น…ถ้ามันเป็นอย่างนี้…แล้วจะทำอย่างไร”

• เทคนิค “ไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่…หรือสิ่งที่เป็นอยู่”

• เทคนิค “ตรงกันข้าม”

• เทคนิค “Mind Map”ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 25 พ.ค. 2022 09:00 - 16:00 น. สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ หรือเลือกอบรมเป็นแบบ Online ผ่าน Program Zoom ได้

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: tananan.khongka@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
  • Line Id: hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha